Blog:Debate, PresentationDeelname aan debat/lezing ruimte voor religie

Uit de studie God in Nederland (Bernts, Dekker en Hart; 2007) blijkt dat tweederde van de Nederlandse bevolking zich als religieus beschouwt. De beleving van het religieuze wordt voor een grote groep mensen zodanig persoonlijk dat er een speciale term voor is: de ‘solo religieus’. Tegelijkertijd blijft de behoefte om religie te delen in gemeenschappelijke ruimten. Dit gebeurt niet alleen in kerken en kloosters, maar ook in musea, bij concerten en rond bijvoorbeeld herdenkingen. De individuele wereld wordt collectief beleefd, en grenzen tussen religieuze en publieke ruimten vervagen.

Deze ontwikkelingen rondom de ruimte voor religie in Nederland roepen vragen op:

  • Op welke wijze zijn mensen in Nederland religieus?
  • Staat het traditionele aanbod van religieuze activiteiten onder druk door de behoefte aan individualisering?
  • Hoe ziet religieuze beleving er in de nabije toekomst uit in Nederland?
  • Hoe vullen religieuze én seculiere organisaties hun ruimte in voor religiositeit?

Cultuur- en godsdienstpsycholoog dr. Ton Bernts gaat in een lezing op deze vragen in. Bernts houdt zich bezig met onderwerpen op het snijvlak van religie en samenleving.

Vervolgens zijn er interviews met mensen die te maken hebben met de wisselwerking tussen religie en ruimte, individuele en publieke beleving van religie:

  • Architect Ergün Erkoçu, ontwerper van de zgn. Poldermoskee die midden in de Nederlandse samenleving wil staan en toegankelijk is voor moslims en niet-moslims. In het werk van Erkoçu staat de mens centraal in relatie tot thema’s als religie, beleving, samenleven, multifunctioneel en multi-etnisch gebruik van gebouwen, voorzieningen en openbare ruimte.
  • Wim Verschuren heeft als Frater van Tilburg aan de wieg gestaan van ZIN in Werk in Vught. Met ZIN hebben de fraters hun traditionele klooster getransformeerd in een ontmoetingsplaats waar mensen thema’s op het gebied van zingeving en werk, innovatie en duur­zaamheid kunnen verdiepen.

Ga naar item >

Blog:Debate, Event, PresentationPluk Innovatiefestival: “Zomergasten young”

We zij snel geneigd om te kijken en luisteren naar wat het cirkeltje wijze en gearriveerde dames en heren te vertellen heeft als het gaat om oplossingen voor de uitdagingen van nu. Maar hoe kijkt de jonge generatie, de zogenaamde Millenniumers, hiernaar?
Drie inspirerende jonge mensen geven aan de hand van filmfragmenten hun ideeën en visie en nodigen je uit!

Renee, Lynn en Ergun geven vanuit verschillende disciplines hun bespiegelingen op de ethiek en het consumentisme van hun generatie. De schijnbare omkering van grote en kleine problemen waar de aandacht naar uit gaat. Hoe ziet dat er uit? Hoe komt dit? Waar zien we dit om ons heen? En verschilt dit wezenlijk van hoe het vroeger ging?

Ze nemen je mee langs langs hun normen, waarden, kijk op de wereld en wat hen persoonlijk raakt en drijft. Drie thema’s die zij essentieel achten voor de toekomst: Global commons; veiligheid en beeldvorming en Kitchen-room Revolutions.

Ga naar item >

Blog:Event, PresentationZakendoen in de creatieve sector van Turkije

Dinsdag 18 september 2012 geven wij een ‘introductie presentatie’ over zakendoen in Turkije, toegespitst op de creatieve sector; waaronder architectuur.

We vertellen over onze rol als intermediair, marktkansen, plan van aanpak, manier van werken, mentaliteit, vaardigheden, mogelijkheden en valkuilen.

De dynamiek van de Turkse markt en de ontwikkeling van de stad Istanbul bieden grote kansen voor Nederlandse designers, modeontwerpers en architecten. Net als in andere landen, vraagt internationaal zakendoen in Turkije om een aanpak die toegespitst is op de lokale vraag, met aandacht voor culturele en zakelijke gewoontes. Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om de Turkse markt succesvol te betreden?

‘Professionaliseren in Internationaal Zakendoen Turkije’ is een afwisselend programma met facts & figures over cultuur en zakendoen en informatie over marktkansen op het gebied van mode, architectuur en design. Creatieve ondernemers die al ervaring hebben opgedaan in Turkije zullen deze met u delen.

Tijdens de aansluitende netwerkborrel kunt u ervaringen uitwisselen en contacten leggen met andere creatieve ondernemers met ambities op de Turkse markt.

Met o.a. Nurten Meriçer (Dutch Design Desk Istanbul), Gerbrand Bas (Designlink), Angie Abbink (Abbink X De Haas Architectures) en Ergün Erkoçu & Cihan Bugdaci (CONCEPT0031). Moderator: Esther Janssen(Culture-Inc.)

Het programma vindt plaats in aanloop naar de Creative Industries missie naar Istanbul (14 – 18 oktober 2012) op initiatief van DutchDFA met als overkoepelend thema: Connecting Creativity: Design for Urban Transformation.

Programmapartners: Dutch Design Desk IstanbulKamer van Koophandel AmsterdamSyntensBNOBNAen MODINT.

http://www.dezwijger.nl/55852/nl/professionaliseren-in-internationaal-zakendoen

Ga naar item >