Blog:Debate, PresentationDeelname aan debat/lezing ruimte voor religie

Uit de studie God in Nederland (Bernts, Dekker en Hart; 2007) blijkt dat tweederde van de Nederlandse bevolking zich als religieus beschouwt. De beleving van het religieuze wordt voor een grote groep mensen zodanig persoonlijk dat er een speciale term voor is: de ‘solo religieus’. Tegelijkertijd blijft de behoefte om religie te delen in gemeenschappelijke ruimten. Dit gebeurt niet alleen in kerken en kloosters, maar ook in musea, bij concerten en rond bijvoorbeeld herdenkingen. De individuele wereld wordt collectief beleefd, en grenzen tussen religieuze en publieke ruimten vervagen.

Deze ontwikkelingen rondom de ruimte voor religie in Nederland roepen vragen op:

  • Op welke wijze zijn mensen in Nederland religieus?
  • Staat het traditionele aanbod van religieuze activiteiten onder druk door de behoefte aan individualisering?
  • Hoe ziet religieuze beleving er in de nabije toekomst uit in Nederland?
  • Hoe vullen religieuze én seculiere organisaties hun ruimte in voor religiositeit?

Cultuur- en godsdienstpsycholoog dr. Ton Bernts gaat in een lezing op deze vragen in. Bernts houdt zich bezig met onderwerpen op het snijvlak van religie en samenleving.

Vervolgens zijn er interviews met mensen die te maken hebben met de wisselwerking tussen religie en ruimte, individuele en publieke beleving van religie:

  • Architect Ergün Erkoçu, ontwerper van de zgn. Poldermoskee die midden in de Nederlandse samenleving wil staan en toegankelijk is voor moslims en niet-moslims. In het werk van Erkoçu staat de mens centraal in relatie tot thema’s als religie, beleving, samenleven, multifunctioneel en multi-etnisch gebruik van gebouwen, voorzieningen en openbare ruimte.
  • Wim Verschuren heeft als Frater van Tilburg aan de wieg gestaan van ZIN in Werk in Vught. Met ZIN hebben de fraters hun traditionele klooster getransformeerd in een ontmoetingsplaats waar mensen thema’s op het gebied van zingeving en werk, innovatie en duur­zaamheid kunnen verdiepen.