Profiel & Werkwijze

 1/3 

CONCEPT0031 is een innovatief en uniek bureau met brede kennis op het gebied van stedebouw, architectuur, bouwkunde, civiele techniek, interieur en samenleving. CONCEPT0031 is geïnteresseerd in de pluriculturele samenleving, werkt vanuit een sociaal- maatschappelijke betrokkenheid en schept, initieert en speelt in op actuele vraagstukken. Hiervoor worden verschillende tools gebruikt zoals onderzoek, architectuur, expositie en debat. Door ontmoetingen uit te lokken en de gebruiker optimaal te faciliteren, fungeert CONCEPT0031 als schakel in de pluriculturele samenleving. Daarin draait het om alle culturele aspecten die van belang zijn voor een goed functionerende maatschappij.

De uitgevoerde projecten zijn zowel commercieel als maatschappelijk van aard. De interesse in sociaal-maatschappelijke thema’s vertaalt CONCEPT0031 door de ‘pluriculturele samenleving’ centraal te stellen.

Lees verder >

CONCEPT0031 is een innovatief en uniek bureau met brede kennis op het gebied van stedebouw, architectuur, bouwkunde, civiele techniek, interieur en samenleving. CONCEPT0031 is geïnteresseerd in de pluriculturele samenleving, werkt vanuit een sociaal- maatschappelijke betrokkenheid en schept, initieert en speelt in op actuele vraagstukken. Hiervoor worden verschillende tools gebruikt zoals onderzoek, architectuur, expositie en debat. Door ontmoetingen uit te lokken en de gebruiker optimaal te faciliteren, fungeert CONCEPT0031 als schakel in de pluriculturele samenleving. Daarin draait het om alle culturele aspecten die van belang zijn voor een goed functionerende maatschappij.

De uitgevoerde projecten zijn zowel commercieel als maatschappelijk van aard. De interesse in sociaal-maatschappelijke thema’s vertaalt CONCEPT0031 door de ‘pluriculturele samenleving’ centraal te stellen.

Een wijze waarbij niet alleen gekeken wordt naar een gedeelde culturele achtergrond, maar ook naar zaken als educatie, geaardheid, financiële positie, sociale klasse, etniciteit, levensbeschouwing, levensfase en levensstijl van de aanwezigen in de samenleving. De uitgevoerde projecten zijn zowel commercieel als maatschappelijk van aard. De interesse in sociaal-maatschappelijke thema’s vertaalt CONCEPT0031 door de ‘pluriculturele samenleving’ centraal te stellen. Een wijze waarbij niet alleen gekeken wordt naar een gedeelde culturele achtergrond, maar ook naar zaken als educatie, geaardheid, financiële positie, sociale klasse, etniciteit, levensbeschouwing, levensfase en levensstijl van de aanwezigen in de samenleving. Middels het koppelen van de ‘software’ (het niet-voelbaar aanwezige) met de ‘hardware’ (het fysiek tastbare) worden er ingrepen in de (on)bebouwde stad gedaan. Dit resulteert in praktijk tot het oplossen van ingewikkelde vraagstukken.

CONCEPT0031 – Curaçao

Momenteel is CONCEPT0031 bezig met het inrichten van een dependance op Curaçao/West Indies, in de lente van 2014 moet deze operationeel zijn en is de officiële opening. Wij hebben voor deze stap gekozen om meer aandacht te kunnen geven aan projecten én mogelijkheden in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

WERKWIJZE

Aan veel plannen van CONCEPT0031 liggen zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ ten grondslag. Dit zijn informele en open bijeenkomsten/gesprekken over een maatschappelijk thema tussen mensen uit uiteenlopende disciplines: architecten, filosofen, schrijvers, ondernemers, vertegenwoordigers uit de voor het thema relevante doelgroep. De gedachtewisseling wordt gedocumenteerd en dient als concrete inspiratie voor het vervolg van het project. Daarnaast voert CONCEPT0031 in wisselend verband met uiteenlopende professionals het uiteindelijke ontwerp- en bouwproces uit. Vanuit een positieve  en coöperatieve houding wordt er samengewerkt om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen.

CONCEPT0031 heeft een breed portefeuille. Veel van de opdrachten die wij uitvoeren liggen in de zogenaamde ‘stedelijk gevoelige zones’. Dit zijn veelal wijken in de grote steden die zowel op fysiek als sociaal gebied kampen met serieuze problemen.  De laatste jaren hebben wij ons tevens gespecialiseerd in verduurzaming en renovatie van bestaande gebouwen. Onze opdrachtgevers zijn woningbouwcoöperaties, gemeenten en projectontwikkelaars. Zij werken met ons samen omdat wij een van de weinige specialisten zijn die deze unieke benadering heeft, die tevens oplossingsgericht is. Daarnaast werken wij veel voor particulieren opdrachtgevers en stichtingen. Dit zijn meestal zoals CONCEPT0031 ze noemt; ‘nieuwe opdrachtgevers’ met een pluriculturele achtergrond welke kapitaalkrachtig zijn en hun projecten professioneel willen laten uitvoeren. Gedacht kan worden aan o.a. moskeeën,  restaurants of (zelfbouw)huizen.

Deze zelf-initiërende methode in combinatie met specifiek opdrachtgeverschap geeft CONCEPT0031 al jaren een unieke en mooie opdracht-portefeuille.

Speciaal voor de particuliere markt lanceert CONCEPT0031 binnenkort een nieuw initiatief. Deze antwoordt op de behoefte van steeds meer huiseigenaren om zelf hun huis te verbouwen, uit te bouwen, bestaande panden te renoveren of zelf hun eigen kavel te bebouwen. De rol van de architect is hierin anders en wij bieden met deze dienst alleen die specifieke service (=product) dat nodig is. Wij geven hen hierbij ‘zelfbouw-advies’.

Op het bureau werken wij met verschillende ontwerpers, bouwkundigen en stagiaires op mbo-, hbo- en wo-niveau. Tevens wordt op freelance basis samengewerkt met een netwerk van professionals, waaronder kunstenaars, sociologen en grafisch ontwerpers. Maar ook met projectontwikkelaars, kostendeskundigen en bestekschrijvers.

Ga naar item >

Contact

Our work and ideology reaches out beyond borders. Headquartered in the economical stable market of The Netherlands, our activities in the emerging market of Turkey (partnering Gentlemen Architecture . Real estate . Theory) and the fast growing potential of the Caribbean and Latin American region (fully operating dependance) makes us an international operating organization.

Postadres Nederland (Hoofdkantoor):

CONCEPT0031
Postbus 485
2501 CL Den Haag

Algemeen: info@concept0031.com
Public relations: pr@concept0031.com
Jobs: work@concept0031.com

Telefoon Nederland:

M/SMS 0031(0)614153114

Telefoon Curaçao:

M/SMS/WhatsApp/Message/FaceTime 0059995165600

Skype:

‘concept0031’ or ‘erkocu’

Team & Specialiteit

Op het bureau werken wij met verschillende ontwerpers, bouwkundigen en stagiaires op mbo-, hbo- en wo-niveau. Tevens wordt op freelance basis samengewerkt met een netwerk van professionals, waaronder kunstenaars, sociologen en grafisch ontwerpers. Maar ook met projectontwikkelaars, kostendeskundigen en bestekschrijvers. We hebben momenteel drie mensen in dienst, een architect, een bouwkundige en een grafisch ontwerper.

We zijn gespecialiseerd in 3D BIM teken- en ontwikkel-methodes, waardoor wij het gehele proces optimaal en efficiënt, zowel architectonisch, bouwkundig als kostenefficient, tot oplevering kunnen verzorgen.  Aan elk project wordt een interdisciplinair team gekoppeld dat het project vanuit een 360 graden scope benaderd. Op deze manier weten we iedere keer weer voor de opdrachtgever een uniek, speciaal en vooruitstrevend project te realiseren.

Wij hebben kennis en ervaring van zowel het ontwerpen als het bouwen in een extreem wisselend klimaat (koud-warm-nat-droog; Noord-West Europa, West Turkije), als in het extreem hete Tropische klimaat (Zuid-Oost Turkse, Caribische en Latijns Amerikaanse regio).

Lees verder >

Op het bureau werken wij met verschillende ontwerpers, bouwkundigen en stagiaires op mbo-, hbo- en wo-niveau. Tevens wordt op freelance basis samengewerkt met een netwerk van professionals, waaronder kunstenaars, sociologen en grafisch ontwerpers. Maar ook met projectontwikkelaars, kostendeskundigen en bestekschrijvers. We hebben momenteel drie mensen in dienst, een architect, een bouwkundige en een grafisch ontwerper.

We zijn gespecialiseerd in 3D BIM teken- en ontwikkel-methodes, waardoor wij het gehele proces optimaal en efficiënt, zowel architectonisch, bouwkundig als kostenefficient, tot oplevering kunnen verzorgen.  Aan elk project wordt een interdisciplinair team gekoppeld dat het project vanuit een 360 graden scope benaderd. Op deze manier weten we iedere keer weer voor de opdrachtgever een uniek, speciaal en vooruitstrevend project te realiseren.

Wij hebben kennis en ervaring van zowel het ontwerpen als het bouwen in een extreem wisselend klimaat (koud-warm-nat-droog; Noord-West Europa, West Turkije), als in het extreem hete Tropische klimaat (Zuid-Oost Turkse, Caribische en Latijns Amerikaanse regio).

Ergün Erkoçu (Den Haag, 1980) is oprichter van CONCEPT0031 en zet zich samen met zijn collega’s en samenwerkende partners in voor de belangen van haar opdrachtgevers en betrokkenen. Hierbij hanteert hij een interdisciplinaire aanpak van projecten. Het vermogen om vanuit verschillende disciplines zoals architectuur, conceptontwikkeling, sociologie maar ook filosofie, kunst, vastgoedkunde, politiek en economie, een project te belichten zorgt voor een vernieuwende visie op het project.

Ergün Erkoçu is daarnaast betrokken bij verschillende besturen en adviescommissies. Zo is hij momenteel commissielid bij de Raad voor Cultuur en adviseert zo (on)gevraagd de regering op het gebied van kunst- en cultuurbeleid in Nederland. Tevens is hij bestuursvoorzitter van Stichting ART-S-COOL, een Haagse kunstschool in de Schilderswijk, en bestuurslid van brancheorganisatie BNA kring Haaglanden (Bond Nederlandse Architecten). Daarnaast is Ergün Erkoçu onlangs door de Rotterdam University/Willem de Kooning Academie aangetrokken als domein-ontwikkelaar voor het thema ‘culturele diversiteit’ waarvoor hij een nieuw 4-jarig curriculum voor HBO-studenten schrijft. Meer info via: http://www.linkedin.com/in/erkocu

 

Team 2013:

Mairi Kyprioti (architect)

Rowena Oemar (bouwkundig ingenieur)

Julia Kozakovskaja (grafisch ontwerper)

 

Team (2007 – 2013):

Sie-Hang Cheung, Duygu Kul, Deniz Demirhan, Didier Vorselaars, Heung-Sing Wong, Serap Doğan, Selen Gökçek, Sawita Chotkan & Rowena Oemar.

Julia Kozakovskaja

Julia Kozakovskaja (1992, Lvov, Oekraïne)  is Grafisch ontwerper bij CONCEPT0031. Zij studeert momenteel aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam.

Rowena Oemar

Rowena Oemar (1977, Middelburg) is Bouwkundig ingenieur bij CONCEPT0031. Als gespecialiseerd bouwkundige richt zij zich op complex bouwkundig tekenwerk. Daarnaast werkt zij als zelfstandig ondernemer onder de naam RowenaO.

Mairi Kyprioti

Mairi Kyprioti (1982, Komotini, Griekenland)  is architect bij concept0031. Haar specialisme en interesses liggen bij energie-management van gebouwen en steden, stedelijke her-calibratie en onderzoek naar en reflectie op hedendaagse stedelijke sociale structuren.

Ergün Erkoçu

Ergün Erkoçu (1980, Den Haag, Nederland) is architect en creatief directeur van concept0031. Meer informatie via http://www.linkedin.com/in/erkocu

Jobs

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures. 

Lees verder >

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures. 

 

PR Interns

For support of the team we are currently looking for talented and ambitious interns. Applicants will assist in updating and editing news and projects on our websites, assist in our social media activities and in the entire range of our PR work, monitor the internet for relevant industry news and support other members of the team.

Requirements:
– Excellent writing and editorial skills
– Excellent knowledge of Real Estate, economical, cultural and architecture websites and blogs
– Confidence with content management system
– Strong interpersonal skills
– Pro-active, self-disciplined and confident in a complex environment
– fluent in Dutch and English
– Skilled in MAC Office and Adobe Products Suite

Applications should include a motivation letter and a cv in pdf format (max. 5mb).

 

Architecture Interns

For support of the team we are currently looking for talented and ambitious interns. Applicants must be able to work on different scales ranging from interior architecture to urban design and have a hands-on mentality.

Requirements:
– excellent Adobe Suite and ArchiCAD skills
– experience with 3d ArchiCAD and/or Sketchup
– great model making skills
– fluent in Dutch and English

Applications should include a motivation letter, a cv and a portfolio with accurate samples of your work in pdf format (max. 5mb).

 

Business Development Interns

For support of the team we are currently looking for talented and ambitious interns. Applicants must be able to work on different scales and assist the Business developers with small and large assignments. Furthermore you will organize and administer potential projects, and distribute request from prospects within the team.

Requirements:
– Interest in architecture and experience in the larger creative industry
– Student and/or competent in either journalism, communications, architecture or similar field
– Track record in writing, editing and producing press releases and publications
– Understanding of the economic and political environments
– fluent in Dutch and English
– Excellent communication and organizational skills
– Self disciplined, pro-active, hands-on approach
– Skilled in MAC Office and Adobe Creative Suite
Applications should include a motivation letter and a cv in pdf format (max. 5mb).

 

 

Applications can be send to: work@concept0031.com

Interns will receive a monthly stipend. Students and new graduates are invited to apply. The internship is full time for a minimum period of 3 months.

Press

Neem contact op via info@concept0031.com om de ‘press-kit’ aan te vragen. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk toesturen.