Blog:DVDA: The making of….

Het onderwerp van de Dag van de Architectuur is ‘politiek en architectuur’. Naast een route langs achterkamertjes en een gids over macht en architectuur organiseert Stroom ook een debatspel rond de ambitie van Den Haag om in 2018 Culturele Hoofdstad te worden. Het spel heet ‘The making of’ en is ontwikkeld door Hans Venhuizen om bewoners beter bij de planvorming van hun leefomgeving te betrekken, anders dan in ‘standaard’ participatietrajecten. Het spel is niet zozeer een rollenspel als wel een spel waarbij de situatie gesimuleerd wordt van het plannen bedenken, het rekening houden met verschillende belangen, het afwegen en het debatteren daarover. De vorm zorgt ervoor dat deelnemers geinformeerd, betrokken en geconsulteerd worden. De structuur van het spel is ook een goede manier om een debat vorm te geven. Anders dan dat iedereen met z’n eigen mening en ideeen klaar zit, krijgen ze in het spel een positie toegewezen van waaruit ze ‘moeten’ denken.
Als spelers worden wij in vier teams van twee ingedeeld en krijgen we een opdracht voorgelegd. In dit geval is dat de vraag om een plan op hoofdlijnen te maken voor Culturele hoofdstad 2018 en daaraan wordt bij ieder team een specifiek uitgangspunt gekoppeld. Het zijn uitgangspunten die rechtstreeks volgen uit de uitgesproken ambities van de gemeente. Elk team maakt dus een plan van aanpak voor de Culturele Hoofdstad maar steeds vanuit een ander doel omschreven. Als het goed is levert de middag niet alleen een aantal inzichten op over hoe culturele hoofdstad aan te pakken, maar ook aanvullingen en nuances op de vernieuwing van het Spuiplein als trekker van culturele hoofdstad. Jullie hoeven je niet voor te bereiden of in te lezen. We hebben jullie ook niet gevraagd om je verstand van of directe betrokkenheid bij Den Haag Culturele Hoofdstad, maar om jullie diverse werkzaamheden in het culturele en/of Haagse veld.

Het spel vindt plaats op zaterdag 21 juni in het cafe van Shoot Me Film Festival aan de Prinsegracht 8. Om 16.00 komt er publiek bij en gaan de teams met elkaar in debat over de voorstellen. Het publiek fungeert als adviseur en als rechter op momenten dat teams er niet uitkomen. Het spel duurt tot ongeveer 17.30 en daarna is het café geopend. Het spel wordt geleid door Hans Venhuizen en Leo van Loon (Liever een origineel advies).

De deelnemers zijn: Ton van de Langkruis (kosmopolis), Ergün Erkoçu (architect), David Rietveld (raadslid Groen Links), Roos van Put (hoofdredacteur Kunstbeeld), Karin Mientjes (ontwerper), Valentijn Schultz (acku, studentencultuurbureau haagse hogeschool), Ingrid Rollema (Vrije Academie), Jeroen van de Wiel (Paard) en Mimoun Boukiour (Min Vrom)