Blog:Action, Eventdeelname aan NAi expositie Architecture of Consequence

 1/10 

De internationale reizende tentoonstelling ‘Architectuur als Noodzaak’ toont ontwerpen die zijn ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen aan een duurzame toekomst. De tentoonstelling laat zien dat een wereld die te kampen heeft met grootschalige problemen, een beroep kan doen op de architectuur om deze problemen het hoofd te bieden. De tentoonstelling koppelt de opgave van onze tijd aan het ontwerptalent van nu en vormt een portret van een proactieve ontwerpmentaliteit. Deze ontwerpers onderscheiden zich door hun visie over de maatschappij en de geëngageerde manier waarmee ze deze in hun ontwerppraktijk integreren

Architectuur als Noodzaak
Architectuur als Noodzaak stelt geen vragen maar formuleert antwoorden op kwesties die ons allemaal aangaan, van lokaal, regionaal, nationaal tot mondiaal niveau. Kwesties die elkaar raken in de ruimtelijke ordening en waar de noodzaak ligt voor sociale, maatschappelijke, economische en culturele alternatieven.

Innovatieagenda NAi
Architectuur als Noodzaak’ is een meerjarige missie van het NAi met als primair doel het inzetten van het vak architectuur voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Het doet een beroep op het innovatieve vermogen van ruimtelijk ontwerp en streeft naar een verschuiving van een reactieve naar een proactieve ontwerppraktijk.

In het najaar van 2009 is deze missie gestart met de verschijning van het boek Architectuur als Noodzaak – Nederlandse ontwerpen voor de toekomst en de gelijknamige reizende tentoonstelling. Beide producties vormen een portret van een proactieve ontwerpmentaliteit.

Echter, om daadwerkelijk tot een herpositionering van het vak architectuur te komen is meer nodig dan een inventarisatie van beschikbaar talent in Nederland. Er moet een internationale vertaalslag gemaakt worden én er moet toegewerkt worden naar concrete ontwerpproposities die de relevantie van deze ontwerpbenadering in de praktijk onderschrijven.

Toekomst
Voor de verdere ontwikkeling van de innovatieagenda ‘Architectuur als Noodzaak’ worden daarom verschillende programmaonderdelen van het NAi integraal ingezet. Naast het boek en de tentoonstelling worden er lezingenseries, debatten en expertmeetings in binnen- én buitenland georganiseerd. Ook online wordt er een dynamisch platform gecreëerd waar het NAi continu de dialoog zoekt met zijn publiek. Dit pakket zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden met nieuwe publicaties en tentoonstellingen. Bovendien verlegt het NAi zijn grenzen door een onderzoeksbureau te starten en als filmproducent aan de slag te gaan.

Met medewerking van: 2by4-architects, De Zwarte Hond, Doepel Strijkers Architecten, MVRDV, Studio Marco Vermeulen, West 8, CONCEPT0031, Anne Holtrop, Next Architects, seARCH, 2012 Architecten, Atelier Kempe Thill, biq stadsontwerp, MUST Urbanism, OMA / AMO, ONIX, Powerhouse Company, Rietveld Landscape, Stealth.ultd, Van Bergen Kolpa Architecten, Venhoeven CS, ZUS

Meer informatie over de tentoonstelling en bestelmogelijkheden van het gelijknamige boek via www.architectuuralsnoodzaak.nl

Video's: