Blog:Publicationpublicatie: integratie en de metropool

 1/4 

Aan scenario’s en plannen over hoe Nederland er in de toekomst uit zou moeten zien, geen gebrek. Maar in deze vérgezichten wordt te weinig de vraag gesteld wie de Nederlandse steden zullen bewonen. Dit gebrek aan duurzaam demografisch vooruitzicht kenmerkt tevens het huidige debat over immigratie en integratie.

Het integratievraag wordt in het publiekmaatschappelijke debat vaak vanuit een etnisch-cultureel perspectief benaderd. Maar er is juist behoefte aan een breder sociaaleconomisch perspectief voor vraagstukken die economische groei en zorg, onderwijs en stedelijke inrichting met elkaar verbinden. Want de economische en demografische ontwikkelingen wijzen uit dat het juist de Randstad is waar (kinderen van) migranten zich zullen vestigen. Hoe ziet integratie er in 2040 uit en welke rol zal de Randstad als metropool spelen?

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken heeft een aantal vooraanstaande denkers, politici en wetenschappers met uiteenlopende achtergronden gevraagd om vanuit hun vakgebied na te denken over deze vragen. Integratie & de metropool. Perspectieven voor 2040 is een fascinerende denkoefening, een zoektocht naar een alternatieve repliek die rijkgeschakeerd en toekomstbestendig is. Met bijdragen van vooraanstaande denkers, politici en wetenschappers als Willem Schinkel, Paul Frissen, Hans Boutellier en Frans Timmermans.