Turks Cultureel Centrum

De kracht van het ontwerp komt uit de beperkingen die het programma en het budget opleggen. Dit zorgt ervoor dat niet het hele hebben en houden in het ontwerp wordt gegooid met overdaad aan ideeën en zonder onderlinge samenhang. Het TCC lijdt niet aan dit euvel. De uitgangspunten zijn spaarzaam, zitten elkaar niet in de weg en komen daardoor allen tot hun recht.

Lees verder >

De kracht van het ontwerp komt uit de beperkingen die het programma en het budget opleggen. Dit zorgt ervoor dat niet het hele hebben en houden in het ontwerp wordt gegooid met overdaad aan ideeën en zonder onderlinge samenhang. Het TCC lijdt niet aan dit euvel. De uitgangspunten zijn spaarzaam, zitten elkaar niet in de weg en komen daardoor allen tot hun recht.

Locatie

De locatie van het nieuwe TCC is het voormalige bowlingcentrum liggend aan de Kennedylaan in Doetinchem. De Kennedylaan is onderdeel van de stedelijke hoofdontsluiting. Het plangebied ligt ingeklemd tussen bestaande kruisingen met de Ds. Van Dijkweg en Rozengaardseweg.
Het appartementencomplex Atrium, op de hoek van de Kennedylaan en Rozengaardseweg, is recent gebouwd. Het gebouw telt 5 bouwlagen en een kap en domineert de omgeving. De westgevel is grotendeels van glas. Bewoners kijken uit over de TCC locatie (het voelt als hun voortuin).

De moskee

In de tijdgeest van de 21ste eeuw vraagt de architectuur van een moskee een modern en dynamisch ontwerp. Belangrijke elementen zijn niet alleen de gebruikers, maar tevens stedelijke context waarbinnen het gebouw wordt geplaatst. Tevens is het gebouw toereikend voor jong en oud, eerste en latere generaties, Turks, Islamitisch en Nederlands.
Het project voorziet in een ideale relatie tussen maatschappelijke ideeën, programmatische eisen, functionaliteit en visuele expressie. Dit maakt het vervolgens mogelijk dat de functie van de moskee optimaal benut zal worden.

Daawa, een uitnodiging

Centraal in de islam is het principe van Daawa, de uitnodiging tot Islam. Dit project heeft dit principe geadopteerd. Zo voorziet het innovatieve architectonische ontwerp voor openheid en toegankelijkheid. Bezoekers worden zo uitgenodigd tot het gebouw. Het hoogtepunt van deze Daawa uit zich in de entree van het gebouw (twee entrees). Deze publieke tussenzone, tussen het sacrale van de bidruimte en de buitenwereld, heeft als doel tot interactie tussen moslims en niet-moslims, debat en het promoten van een groter begrip tussen ideologie, geloof en humaniteit.
De verschillende (en soms overlappende) functies die zich bevinden in de moskee hebben geleid tot multifunctionele en aanpasbare ruimten die, afhankelijk van de functie, tegelijkertijd zorgen voor natuurlijk integrerende interactie tussen haar gebruikers. Buiten deze functies vangt het ook de fluctuaties van bezoekers en gebruik op. Zo kunnen ruimten aangepast worden tijdens top dagen, zodat er extra gebedsplekken worden gecreëerd, maar kunnen er ook conferenties, feesten, colleges of lezingen gehouden worden.
De moskee heeft als doel de binding van jong en oud, de Doetinchemers, te stimuleren en versterken.

Islamitische herkenbaarheid

Om het ontwerp van de moskee te kunnen omschrijven en voor haar gebruikers herkenbaar en vertrouwd te laten zijn, is de integratie van islamitische architectuur een belangrijk element. Kenmerkend aan de islamitische architectuur is de integratie van cultuur en context. In dit geval de Turks Nederlandse cultuur in een Doetinchemse context. Belangrijke elementen die een plek hebben gevonden in het ontwerp zijn water, licht, geluid, kalligrafie en materialisering.
Het TCC is vertegenwoordigd door een eigen volume. Samen vormen de verschillende vlakken (materialen) een afgewogen geheel. We hebben ons tot doel gesteld een specifiek gebouw te maken dat net als haar gebruikers sober en eerlijk is. Deze overwegingen hebben geleid tot een uit beton, hout, glas en baksteen vervaardigde cultureel centrum.
In het interieur is een hoge mate van ambachtelijkheid nagestreefd. In de afwerking van de binnenwanden, maar ook in de vloer en plafond komt dit tot uiting.
Ondanks de helderheid en soberheid van het ontwerp is het niet helemaal gevrijwaard van symboliek en ornament. Op verschillende plekken komt dit terug in materialisering. Eveneens zijn de abstracte minaret en de koepels daar voorbeelden van. Tevens is er kaligrafie in de buitengevels opgenomen en wordt beton voorzien van subtiele verwijzingen, wat ook terug komt in de metseltechnieken.

Gebedsruimte

Deze gebedsruimte wordt gecombineerd met een reinigingsruimte voor het wassingritueel. Tevens is de gebedsruimte zodanig toegankelijk dat er veelvoorkomende irritaties bij het uitdoen en opbergen van schoenen worden voorkomen. Zo is er de schone gang met meerdere toegangen tot de gebedsruimte, wat zorgt voor een ideale toegankelijkheid. Het oproep tot gebed zal levensecht ervaren worden door de gecreëerde atmosfeer in de gebedsruimte. Tegelijkertijd zal deze oproep worden vertaald in lichtdiagrammen en naar buiten worden gezonden middels de minaret. Het dak is voorzien van zes koepels waardoor op elke plek in de ruimte de ervaring op hemelse wijze wordt ervaren, is wordt tevens geaccentueerd door de hoogte van de ruimte. De constructie van de T-plaat vloeren accentueert de oud-islamitische raster patronen en verwijst naar de traditionele ruimtelijke constructies die in de traditionele moskeeën, zoals de Aya Sofia (Istanbul, TR), ruimtelijk en beeldbepalend zijn. De bidrichting wordt geaccentueerd door scherpe lichtinvallende lijnen richting Mekka die door ronde glazenbouwstenen in de mihrab zijn opgenomen.
De ruime trap die toegang biedt aan de bovengelegen verdiepingen, waaronder de gebedsruimte, doet dienst als verkeers- zowel zitmeubel. De trap biedt mogelijkheden om in het midden de schoenen uit of aan te doen. Dit alles zal de verkeer toestroom in goede orde leiden.
Er is gekozen in dit ontwerp om het reine en onreine van elkaar te scheiden. Hierdoor is o.a. de toilet gescheiden van de wasruimten. De schoenenkasten zijn opgenomen in de toegangswand tot de gebedsruimte. Hierdoor zijn de schoenen altijd overzichtelijk en ordelijk terug te vinden.

‘Turku odasi’

Deze ‘pre-pray’ en/of ‘after-pray’ ruimte is de ruimte voor ontmoeting, ontspanning en/of verdieping. Deze ruimte is zodanig multifunctioneel dat deze tevens fungeert als bibliotheek en Internetruimte. Jong en oud ontmoeten elkaar hier en zorgen voor de nodige levendigheid buiten de gebedstijden om.
Hier kan men (inter-) nationaal nieuws lezen via internetzuilen of kranten, digitaal preken naluisteren, maar ook samenkomen met familie, vrienden of visite. Vanuit deze ruimte is er tevens zicht op de foyer, cultifunctiezaal en de Kennedylaan.

Cultifunctiezaal

Deze multifunctionele zaal is een combinatie van een conferentiezaal, vergaderruimte en feestruimte. Naar gelang de wens van gebruik kan de ruimte worden getransformeerd in twee ruimten.
Het gebouw bezit tevens verhuurbare ruimten voor bijvoorbeeld een kapper of kleine winkel voor dagelijkse behoeften.

Duurzaamheid

Wat deze moskee eveneens uniek maakt zijn, in lijn met de Islamitische leer, de milieubewuste ontwerp keuzes en duurzaam materiaal gebruik die tevens onderhoudsvriendelijk zijn.
Park(eren)
Het terrein van het TCC heeft een in- en uitrit aan de Kennedylaan. Het terrein heeft tevens 62 parkeerplaatsen (400 – peil) voor de bezoekers van het gebouw. Deze parkeerplaatsen zijn zodanig opgenomen in het park dat de openstaande parkeerplaatsen in het groen wegvallen, dit door gebruik te maken van doorgroei bestrating en markeringen. Er is tevens een speelplek in het park(eren) opgenomen waar jong en oud, bezoekers van het TCC en omwonenden, gebruik van kunnen maken. Tevens is het gebouw (peil = 0) zo geplaatst in het park, dat het naastliggende Atrium wordt gescheiden door een ruime groenstrook met bomen, planten en bloemen. Het gebouw wordt omkaderd door een ruime veranda die tevens als toegangspad fungeert.

De Imambungalow

Deze woning, bestemd voor de imam en de gasten, opent zich naar het park (en gebouw) toe. De woning wordt verbonden door middel van een ruime waterbassin. Het water tussen de bungalow en het TCC vormt een verbindingsbuffer en zorgt ervoor dat er een ontspannende/dempende binding ontstaat met de drukke verkeersweg gelegen aan de kennedylaan. Het park maakt door deze watervoorziening deel uit van het geheel. Er is door deze gehele stedenbouwkundige indeling van het terrein een extra entree/toegang ontstaan aan het achterpad dat grenst aan de imamwoning.

Ga naar item >

Project:ArchitectuurAnnasr Moskee

 1/4 

De locatie voor de nieuwbouw moskee is de al bestaande locatie in deelgemeente Delfshaven in Rotterdam in de wijk Nieuwe Westen grenzend aan de wijken Spangen en Middelland. Kenmerkend aan deze locatie is de pluriforme samenstelling van haar bewoners. De locatie huisveste een voormalig godshuis, dat nu wederom deze functie zal krijgen.

Lees verder >

De locatie voor de nieuwbouw moskee is de al bestaande locatie in deelgemeente Delfshaven in Rotterdam in de wijk Nieuwe Westen grenzend aan de wijken Spangen en Middelland. Kenmerkend aan deze locatie is de pluriforme samenstelling van haar bewoners. De locatie huisveste een voormalig godshuis, dat nu wederom deze functie zal krijgen.

De moskee

In de tijdgeest van de 21ste eeuw vraagt de architectuur van een moskee een modern en dynamisch ontwerp. Belangrijke elementen zijn niet alleen de gebruikers, maar tevens stedelijke context waarbinnen het gebouw wordt geplaatst. Tevens is het gebouw toereikend voor jong en oud, eerste en latere generaties, Marokkaans, Islamitisch en Nederlands.
Het project voorziet in een ideale relatie tussen programma en functionaliteit. Dit maakt het vervolgens mogelijk dat de functie van de moskee optimaal benut zal worden.

Daawa, een uitnodiging

Centraal in de islam is het principe van Daawa, de uitnodiging tot Islam. Dit project heeft dit principe geadopteerd en fysisch en metaforisch vertaald in haar stedenbouwkundige uitwerking. Zo voorzien bestaande en artificiële stedenbouwkundige connecties in combinatie met het innovatieve architectonische ontwerp voor openheid en toegankelijkheid. Bezoekers worden zo uitgenodigd tot het gebouw, al vanuit omliggende straten en het tegenoverliggende plein. Het hoogtepunt van deze Daawa uit zich in de entree van het gebouw. Deze publieke tussenzone, tussen het sacrale van de bidruimte en de buitenwereld, heeft als doel tot interactie tussen moslims en niet-moslims, debat en het promoten van een groter begrip tussen ideologie, geloof en humaniteit.

De verschillende (en soms overlappende) functies die zich bevinden in de moskee hebben geleid tot multifunctionele en aanpasbare ruimten die, afhankelijk van de functie, tegelijkertijd zorgen voor natuurlijk integrerende interactie tussen haar gebruikers. Buiten deze functies vangt het ook de fluctuaties van bezoekers en gebruik op. Zo kunnen ruimten aangepast worden tijdens top dagen, zodat er extra gebedsplekken worden gecreëerd, maar kunnen er ook conferenties, feesten, colleges of lezingen gehouden worden.
De moskee heeft als doel de binding van jong en oud, de Rotterdammers, te stimuleren en versterken.
Islamitische herkenbaarheid
Om het ontwerp van de moskee te kunnen omschrijven en voor haar gebruikers herkenbaar en vertrouwd te laten zijn, is de integratie van islamitische architectuur een belangrijk element. Kenmerkend aan de islamitische architectuur is de integratie van cultuur en context. In dit geval de Marokkaans Nederlandse cultuur in een Rotterdamse context; Rotterdam als architectuurstad van Nederland. Moskee Annasr als modern Marokkaans Islamitisch symbool van de Rotterdamse architectuurstad.
Belangrijke elementen die een plek hebben gevonden in het ontwerp zijn water, licht, geluid en kalligrafie. De islamitische maankalender, de Maancyclus, is op innovatieve en abstracte wijze verwerkt in het ontwerp. Op eenzelfde manier zijn, de voor moslims belangrijke vijf zuilen, vertaald in het ontwerp.

Sanctum

Deze gebedsruimte wordt gecombineerd met een reinigingsruimte voor de woed, het wassingritueel. Tevens is de gebedsruimte zodanig toegankelijk dat er veelvoorkomende irritaties bij het uitdoen en opbergen van schoenen worden voorkomen. Zo is er de schone gang met meerdere toegangen tot het sanctum, wat zorgt voor een ideale toegankelijkheid. De Azaan, oproep tot gebed, zal levensecht ervaren worden door de gecreëerde atmosfeer in de gebedsruimte. Tegelijkertijd zal deze oproep worden vertaald in lichtdiagrammen (abstracte vertaling van de Al Mouadin) en naar buiten worden gezonden middels de minaret. Het dak laat tevens, geïnspireerd door Marokkaans geometrische patronen, op hemelse wijze licht toe in de gebedsruimte. Op deze manier is de constructie verweven met islamitische raster patronen en zal het oog van Allah de gebruikers van de ruimte inspireren. De bidrichting, Al Qibla, wordt geaccentueerd door scherpe lichtinvallende lijnen richting Mekka.

Interstitiale ruimte

Dit is het overgangsgebied waar entree tot het gebouw samenkomt met alle andere functies in het gebouw. Deze dient tevens als energiebuffer tussen de gebedsruimte en de warmte of hitte van buiten. Van hieruit kunnen de Maroclounge en Cultifunctiezaal bereikt worden. Tevens zijn de toiletten, bestuurskamers en overige ruimten bereikbaar.

Maroc lounge

Deze ‘pre-pray’ en/of ‘after-pray’ ruimte is de ruimte voor ontmoeting, ontspanning en/of verdieping. Deze ruimte is zodanig multifunctioneel dat deze tevens fungeert als bibliotheek en Internetruimte. Jong en oud, man en vrouw ontmoeten elkaar hier en zorgen voor de nodige levendigheid buiten de gebedstijden om.
Hier kan men (inter-) nationaal nieuws lezen via internetzuilen of kranten, digitaal preken naluisteren, maar ook samenkomen met familie, vrienden of visite. De bibliotheek zorgt, i.s.m. de bibliotheek van Rotterdam, voor verdiepende literatuur en cultuur gerelateerde literatuur.

Cultifunctiezaal

Deze multifunctionele zaal is een combinatie van een conferentiezaal, feestruimte en lesruimten. Naar gelang de wens van gebruik kan de ruimte worden getransformeerd.
Het gebouw bezit tevens een kapper en kleine winkel voor dagelijkse behoeften.

Duurzaamheid

Wat deze moskee eveneens uniek maakt is, in lijn met de Islamitische leer, het gebruik van groene energie, milieubewuste ontwerp keuzes en vooruitstrevende materiaal gebruik die tevens onderhoudsvriendelijk zijn.

Dit gebouw zal bij uitvoering het prototype van duurzaamheid worden en zal geïntegreerd worden met minaretten gecombineerd met zonne- en windenergie en energieverbruik gebaseerd op het jaargetijde.

Het gebouw bevat vides die dienen als warmte buffers en holle minaretten die zorgdragen voor een energie efficiënte luchtdistributie en daglichttoetreding.

Ga naar item >