Project:ArchitectuurPORTRES#13

 1/7 

Onderzoek- en ontwerpproject in Marseille, Frankrijk ’s meest zuidelijke havenstad en link met Afrika. Marseille is een wereldstad en in vele opzichten vergelijkbaar met een stad als Rotterdam. Een havenstad, port tot Europa, een pluriculturele stad, een arbeidersstad waar formeel, informeel, creativiteit, vakmanschap en economie fuseren in een bruisende stad. Tegelijkertijd heeft Marseille te maken met alle fenomenen waarmee een grensstad te maken heeft.

Lees verder >

Onderzoek- en ontwerpproject in Marseille, Frankrijk ’s meest zuidelijke havenstad en link met Afrika. Marseille is een wereldstad en in vele opzichten vergelijkbaar met een stad als Rotterdam. Een havenstad, port tot Europa, een pluriculturele stad, een arbeidersstad waar formeel, informeel, creativiteit, vakmanschap en economie fuseren in een bruisende stad. Tegelijkertijd heeft Marseille te maken met alle fenomenen waarmee een grensstad te maken heeft.

PORTRESS#13 is het resultaat van vier maanden onderzoek en vervolgens 4 maanden uitwerking. Het onderzoek richt zich tot de positie en daarbij horende fenomenen van de immigrant in de stad.

Het onderzoek richt zich op de sociaal maatschappelijke positie van de immigrant. “Geen goed tegenover kwaad zetten, maar kritiek vanuit de positie die de pineut is”. Om uiteindelijk tot een ontwerp te komen (fysieke verschijningsvorm); hierbij zijn een aantal factoren voor mij van belang (ontwerpideologie). Het ontwerp (de vorm) is altijd een resultante van de context (locatie d.m.v. mapping en situatief, waarbinnen de ideologie, politiek en economie een belangrijke rol spelen) en functie (waarbinnen functioneren en techniek bepalende factoren zijn).

In de onderzoeksfase analyseerde en ‘mapte’ ik deze kleurrijke immigrantenstad in een deel van haar informele economisch, sociaal en religieus programma namelijk: phoneshops, straatmarkten, illegale gebedshuizen en schuilhotelletjes.

Geconcludeerd kan worden dat de immigrant* als fenomeen zeer waardevol is voor de stad.
Wat als het fenomeen FORT EU zich verder ontwikkeld en zich ook verder afsluit voor ‘vreemde’ invloeden, als immigranten uit het Oosten en Afrika?

Middels PORTESS#13 gebruiken wij architectonische middelen om maatschappelijke ontwikkelingen aan de kaak te stellen. Met het beeld van een enorm ‘booreiland’ in de donkere oceaan willen wij de Europese omgang met immigranten bediscussiëren, reacties ontlokken en een spiegel voorhouden.

Dit is het ontstaan van Portress#13; een cynische en angstaanjagende ontwikkeling van de ingeslagen Europese weg?!

Als ontwerp strategie werd voor de improvisatie en confrontatie gekozen waardoor het eindbeeld een collage werd van ruimtelijke beelden en details ‘gesampeld’ uit de pluriculturele diversiteit van de stad.

Ga naar item >